Ana Sayfa/Sirküler/2024/Nisan/Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

No: 6

Tarih: 16/04/2024

Konu: Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

06.04.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterlerinden bazıları güncellendi. Yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak sunulmaktadır:

A- Herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın denetime tabi olma eşik değerleri

(I) sayılı listede sayılan herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan işletmeler, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler ve (II) sayılı listede yer alan şirketler haricindeki şirketlerin tabi olduğu eşik ve kriterler açısından, ciroların iki katına çıkarılarak güncellendiği, ancak çalışan sayısı kriterinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülüyor.

Yeni Eşikler (2024)

Önceki Eşikler (2023)

Aktif Toplamı 150 milyon Türk Lirası

Aktif Toplamı 75 milyon Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı 300 milyon Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı 150 milyon Türk Lirası

Çalışan sayısı 150 kişi

(Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

Çalışan sayısı 150 kişi

B- Her halükarda denetim yaptırmak zorunda olan şirketlerde yenilikler (I Sayılı liste kapsamı genişletildi )

Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketler I sayılı liste kapsamında açıklanmaktadır. Yeni düzenlemeyle I sayılı listenin 6. maddesinin RTÜK’ün düzenleme ve denetimine tabi şirketlerde hak veya lisanslardan “en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar” ifadesenin aynı hak ve lisanslar kalmak üzere hak veya lisanslardan en az ikisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar olarak değiştirildiği ve, “İnternet ortamında isteğe bağlı yayın hakkına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar”’ın kapsama dahil edildiği görülmektedir. Ayrıca, listeye yeni maddeler getirilmiş, bu maddeler uyarınca, EPDK lisans sertifika veya yetki belgesi alıp bu kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler, Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları I sayılı liste kapsamına alınmıştır.

C- II Sayılı liste güncellendi

Bağımsız denetime tabi olması için ayrı eşik değerleri öngörülmüş şirketlerin yer aldığı 6364 sayılı Karar’a Ekli II sayılı liste güncel kararla yenilenmiştir. Yeni II nolu listede kapsam üç maddeye indirilmiş, Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler, gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, TMSF’nin iştirakleri ile TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler ve sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler güncel kapsamı oluşturmaktadır.

D- Kapsam dışında tutulan şirketler kapsamında değişiklik

Kanunun zorunlu bağımsız denetime bazı istisnalar tanıdığı hallere ilişkin 4. maddede bazı değişiklikler yapılmıştır. Listelere atıf yaparak sayma yoluyla kapsam belirten fıkralarda değişiklikler ve “sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler ” ifadesinin “doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler” biçimde değiştirilmesi ile kapsam dışında tutulan şirket yelpazesi değişikliğe uğramıştır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-06-01T14:28:14+00:00