Loading...
Homepage ksavukatlik 2020-02-25T17:27:30+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

COVID-19’un Mücbir Sebep Kapsamında Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

2 Nisan 2020 tarihinde 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) yayımlanmış, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı [...]

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet: Yasal sürelerin durdurulması başta olmak üzere sair konularda düzenleme ve değişiklikler içeren, TBMM Genel Kurulunca 25.03.2020 tarihinde kabul edilen [...]

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Özet: BDDK tarafından hazırlanmış olan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 15.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. [...]

Forma reklam gelirinden pay alınması nedeniyle mülkiyet hakkının, karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucu hükmedilen para cezası nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Özet: Forma reklam gelirinden pay alınmasını düzenleyen metnin kanuni dayanağının bulunmaması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik 13.02.2020 tarih ve [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!