Ana Sayfa/Kambiyo Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı ksavukatlik 2018-10-13T11:14:58+00:00

 Kambiyo Mevzuatı

1. Danışmanlık Hizmetleri

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki kambiyo işlemlerine ilişkin konu bazlı danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • SÖZLEŞMELERİN TL KULLANIM ZORUNLULUĞU AÇISINDAN İNCELEMESİ: İşlemlerde Türk Lirası kullanma zorunluluğuna ilişkin (32 Sayılı Karar Geçici 8.Madde ve ilgili Tebliğ uyarınca) Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu sözleşmelerin incelenmesi, vergisel (özellikle Damga Vergisi) ve hukuki olarak uygun yöntemlerle mevzuata uygun hale getirilmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ: Yurtdışından kredi temini işlemlerine yönelik kredi sözleşmesi ve ilgili işlemlerin kambiyo mevzuatına uyumu açısından incelenmesi,
 • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KAMBİYO MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ: Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlara ilişkin işlemlerin Kambiyo mevzuatı açısından değerlendirilmesi,
 • KAMBİYO İHTİLAFLARINA YÖNELİK DANIŞMANLIK: Kambiyo mevzuatına aykırılık teşkil edebilecek işlemlerle ilgili vergisel ve hukuki değerlendirmeler yapılması, idari para cezaları ve sair ceza uygulamalarının yasal sürecinin takibi,
 • YURTDIŞI YATIRIMLARIN KAMBİYO MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ: Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında yapacakları gayrimenkul veya şirket hissesi yatırımlarının kambiyo mevzuatına uyumu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

2. Denetim Hizmetleri

 • Kambiyo mevzuatı kapsamındaki işlemlerin (yurtdışı kredi sözleşmeleri, sözleşme bedelleri ve ödeme yükümlülükleri döviz veya dövize endeksli belirlenmiş sözleşmeler, sermaye hareketleri vb.) mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve bulguların rapora bağlanması,
 • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik sözleşme hükümlerinin ve uygulamalarının vergisel ve hukuki açıdan incelenmesiyle bulguların rapora bağlanması.

3. Yapılandırma Hizmetleri

 • Düzenlenecek olan sözleşmelerin Kambiyo mevzuatına uygunluğunun sağlanmasına yönelik hükümlerin oluşturulmasında ve müzakerelerinde hukuki destek sağlanması,
 • Kambiyo mevzuatı kapsamındaki işlemlerin mevzuata uygun efektif bir ekonomik model içinde gerçekleşmesi için yapılandırma hizmeti verilmesi,
 • Döviz borçlanma işlemlerinin ve gerçekleşecek borçlanmaların analizi ve mevzuata uygun yapılandırılması.