Ana Sayfa/Vergi İhtilafları ve Uyuşmazlık Çözümleri
Vergi İhtilafları ve Uyuşmazlık Çözümleri ksavukatlik 2024-06-01T13:50:12+00:00

 Vergi İhtilafları ve Uyuşmazlık Çözümleri

  • Cezalı tarhiyatlar başta olmak üzere, vergi ve gümrük idaresince mükellefler aleyhine gerçekleştirilen her türlü işlemden doğan vergisel uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi ve/veya dava danışmanlık hizmeti, 
  • Uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlıkla beyan, hata-düzeltme gibi diğer uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin başvuruların yapılması ve ilgili süreçlerin takibi,
  • Vergi ve gümrük incelemelerinde sürecin yönetilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • Vergi affı sürecine yönelik danışmanlık hizmeti,
  • Planlanan hukuki işlemlerin vergisel sonuçlarına ilişkin görüş verilmesi, 
  • Şirket yapılandırmaları başta olmak üzere Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan işlemlerin vergisel sonuçlarının değerlendirilmesi, 
  • Olası bir vergi incelemesinde karşılaşılabilecek vergisel risklerin tespitine yönelik analiz çalışmaları ve vergisel uyum süreçlerinin yönetilmesi.