Ana Sayfa/Sirküler

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

ksavukatlik 2024-01-24T15:59:26+00:00

No: 2

Tarih: 22/01/2024

Konu: Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) başvurarak, finansal hesap verilerinin yurt dışındaki makamlara aktarılıp aktarılmadığı hususunda bilgi edinmek istemiş olup, bu […]

6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2024-01-24T16:00:12+00:00

No: 1

Tarih: 15/01/2024

Konu: 6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) kararında özetle, internet ortamındaki yayınlara ilişkin bazı düzenlemeler Anayasaya aykırı […]

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:04+00:00

12 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de, 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. İşbu Yönetmelik ile 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20’nci maddesinin […]

Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen bireysel başvuruda yapılan Ölçülülük İlkesi Gereği İncelenmesi Sonucunda, başvurucunun Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Olduğuna Yönelik Verilen 2020/7518 Karar ve 12/10/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:18+00:00

15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.10.2023 karar tarihli ve 2020/7518 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Karara konu olayda özetle;

Başvurucu;

  • Merkezi yurt dışında bulunan, farklı ülkelerde oteller işlenen franchise hizmeti sağlayan ve bağlı şirketleri aracılığıyla devre mülklere lisans temin eden […]

Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:32+00:00

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı artırıldı.

26 Kasım 2023 tarihinde yapılan düzeltme ile Karar’da belirlenen asgari […]