Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Ocak 2024

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

No: 2 Tarih: 22/01/2024 Konu: Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kişisel Verileri Koruma [...]

6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

No: 1 Tarih: 15/01/2024 Konu: 6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 [...]

Aralık 2023

Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen bireysel başvuruda yapılan Ölçülülük İlkesi Gereği İncelenmesi Sonucunda, başvurucunun Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Olduğuna Yönelik Verilen 2020/7518 Karar ve 12/10/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.10.2023 karar tarihli ve 2020/7518 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Karara konu olayda özetle; Başvurucu; Merkezi yurt dışında bulunan, farklı ülkelerde oteller işlenen [...]

Kasım 2023

Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari [...]

Ekim 2023

Teknik iflas hesabında henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hükmü 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Geçici 1. maddesinde 31 Ekim 2023 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Buna [...]

Temmuz 2023

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmelik hakkında

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin ilkeleri ve ölçütleri düzenleyen “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklamalar Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri tanımı Yanıltıcı [...]