Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Haziran 2024

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

No: 7 Tarih: 06/05/2024 Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur. TBMM’ye sunulan teklifte TTK’nın birtakım maddelerin yapılması öngörülen değişiklikler ile özellikle anonim şirketlerin [...]

Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

No: 6 Tarih: 16/04/2024 Konu: Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi 06.04.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterlerinden bazıları güncellendi. Yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak sunulmaktadır: A- Herhangi bir sektör [...]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Getirilen Yenilikler

No: 4 Tarih: 12/03/2024 Konu: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Getirilen Yenilikler 7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 12 Mart 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda 8. [...]

Ocak 2024

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

No: 2 Tarih: 22/01/2024 Konu: Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kişisel Verileri Koruma [...]

6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

No: 1 Tarih: 15/01/2024 Konu: 6/2/2014 Tarihli ve 6518 Sayılı Kanun’un Değişik Maddeleri ile 5651 Sayılı Kanun’a Eklenen Çeşitli Maddelerin Değiştirilmesi ve İptaline Karar Verilmesi Talebiyle Yapılan İtiraz Başvurusuna Yönelik Verilen 2020/76 Karar ve 10/01/2024 [...]

Aralık 2023

Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen bireysel başvuruda yapılan Ölçülülük İlkesi Gereği İncelenmesi Sonucunda, başvurucunun Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Olduğuna Yönelik Verilen 2020/7518 Karar ve 12/10/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.10.2023 karar tarihli ve 2020/7518 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Karara konu olayda özetle; Başvurucu; Merkezi yurt dışında bulunan, farklı ülkelerde oteller işlenen [...]