2010/4 Sayılı Tebliğ Güncellendi: Ciro Eşikleri & Öldürücü Devralmalar

ksavukatlik 2024-01-04T18:13:49+00:00

Ciro Eşikleri Artırıldı

Resmî gazetede bugün yayımlanan tebliğ ile 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”de önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden ilki yaklaşık 10 yıldır değiştirilmeyen ciro eşiklerinin güncellenmesi oldu. Tebliğ’in 7. maddesi izne tabi işlemlerin koşullarını belirliyor. İşlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı […]