Ana Sayfa/Halka Arz Danışmanlığı
Halka Arz Danışmanlığı ksavukatlik 2024-06-01T13:31:24+00:00

 Halka Arz Danışmanlığı

  • Şirketlerin birincil ve ikincil halka arz sürecinin (SPK ve ilgili kurumlar nezdinde izin süreçleri de dahil) yönetilmesi ve hukuki danışmanlık, hukukçu raporunun hazırlanması konusunda hukuki destek,  
  • Yerli ve yabancı bono ihraçları dahil olmak üzere borçlanma araçları, hukuk ve diğer sermaye piyasası enstrümanları ile gerçekleştirilen işlemler ile sermaye piyasaları mevzuatına ilişkin olarak genel hukuki danışmanlık hizmeti,
  • Zorunlu pay alım teklifi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluk dâhil tüm SPK mevzuatı çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti.