Ana Sayfa/Enerji Hukuku
Enerji Hukuku ksavukatlik 2024-06-01T13:29:49+00:00

 Enerji Hukuku

  • Petrol, gaz, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, kömür ve nükleer enerji alanlarında yatırımlarla ilgili hukuki destek ve danışmanlık,
  • Enerji piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri (regülasyonları) hakkında ve ruhsatlandırma, iletim, taşıma, dağıtım, kullanım, oto üretim ve ithalat gibi ruhsatlı faaliyetler ile ilgili hukuki danışmanlık, 
  • Enerji ve doğal kaynaklar piyasasında hizmet vermekte olan şirketlere, proje finansmanı ve imtiyaz anlaşmaları, EPC ve O&M sözleşmeleri, işletim hakları devri, sistem kullanımı ve bağlantı anlaşmaları, enerji satım ve alım anlaşmaları, dengeleme ve uzlaşma ile ilgili işlemler ve diğer her türlü enerji ile ilgili işlemler hakkında hukuki danışmanlık.