2010/4 Sayılı Tebliğ Güncellendi: Ciro Eşikleri & Öldürücü Devralmalar

ksavukatlik 2024-01-04T18:13:49+00:00

Ciro Eşikleri Artırıldı

Resmî gazetede bugün yayımlanan tebliğ ile 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”de önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden ilki yaklaşık 10 yıldır değiştirilmeyen ciro eşiklerinin güncellenmesi oldu. Tebliğ’in 7. maddesi izne tabi işlemlerin koşullarını belirliyor. İşlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı […]

Bayilerin E-Pazaryerlerinden Satış Yapması Tamamen Kısıtlanamaz

ksavukatlik 2024-01-04T18:14:02+00:00

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu (Kurul) seçici dağıtım sistemini benimseyen teşebbüsler için ilke kararı sayılabilecek önemli bir kararı yayımladı. Kılavuzlara da yansıdığı üzere, bayilerin kendi internet sitesinden satış yapmasının sağlayıcı tarafından engellenemeyeceğine ilişkin Kurul’un istikrarlı bir içtihadı vardı[1]. Ancak bayilerin, rekabet otoritelerin gündemini oldukça meşgul eden e-pazaryerlerinden satış yapmasının kısıtlanmasına […]

Silmek Çare Değildir: Son dönemde alınan yerinde incelemenin engellemesi kararları

ksavukatlik 2024-01-04T18:14:16+00:00

Yerinde incelemeler, Rekabet Kurumu’nun (Kurum) pek çok kararında dile getirdiği gibi en önemli delil etme aracıdır. Bu yetkisi çerçevesinde, Kurum personeli teşebbüslerin fiziki ve elektronik ortamlardaki belgelerini inceleyebilmektedir. 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ve sonrasında çıkarılan “Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz”[1], yerinde incelemelerde hangi cihazların incelenip incelenemeyeceğine […]