Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:32+00:00

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı artırıldı.

26 Kasım 2023 tarihinde yapılan düzeltme ile Karar’da belirlenen asgari […]

Mağazalarda alışveriş sırasında, sms ile doğrulama kodu gönderilerek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu hakkında

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:46+00:00

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişlerde, ödeme işlemlerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile SMS ile doğrulama kodu gönderildiğinin, ilgili kişilerin bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle yanıltıldığının tespit edilmesi sebebiyle, kişisel verilerin işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına, Kurum tarafından […]