6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

ksavukatlik 2024-06-01T14:32:34+00:00

No: 8

Tarih: 27/05/2024

Konu: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

16.05.2024 tarihli ve 36 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuş olup ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

I. Tanımlar

Teklifte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’’)’nda yer almayan cüzdan, […]

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

ksavukatlik 2024-06-01T14:30:20+00:00

No: 7

Tarih: 06/05/2024

Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

TBMM’ye sunulan teklifte TTK’nın birtakım maddelerin yapılması öngörülen değişiklikler ile özellikle anonim şirketlerin işleyişinde bazı kolaylıkların sağlanmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Yönetim kurulu başkan ve başkanvekillerinin görev süresi […]

Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

ksavukatlik 2024-06-01T14:28:14+00:00

No: 6

Tarih: 16/04/2024

Konu: Bağımsız denetime tabi olma şartları güncellendi

06.04.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterlerinden bazıları güncellendi. Yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak sunulmaktadır:

A- Herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın denetime tabi olma eşik değerleri

(I) sayılı listede sayılan herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan işletmeler, […]

Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edildiğine Yönelik Verilen Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2024-06-01T14:26:24+00:00

No: 5

Tarih: 22/03/2024

Konu: Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edildiğine Yönelik Verilen Anayasa Mahkemesi Kararı

22.03.2024 tarihli ve 32497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/02/2024 karar tarihli ve 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Karara konu olayda özetle;

Başvurucu;

  • İş sözleşmesini fesheden işvereninin, işçilik alacaklarını ödememek için kendisini haksız kazanç elde etmekle […]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Getirilen Yenilikler

ksavukatlik 2024-06-01T14:24:14+00:00

No: 4

Tarih: 12/03/2024

Konu: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Getirilen Yenilikler

7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 12 Mart 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun […]