Ana Sayfa/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ksavukatlik 2024-06-01T13:36:03+00:00

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatına yönelik yerinde uyum incelemeleri,
  • Toplu iş sözleşmeleri, alt işveren sözleşmeleri de dahil iş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
  • İş ilişkisinin sonlandırılması veya feshine ilişkin belgelerin (savunma tutanağı, fesih bildirimi, ikale sözleşmesi vb.), hazırlanması, revize edilmesi ve sürecin yürütülmesi konusunda hukuki destek sağlanması,
  • Arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlanması, takip ve temsil hizmetlerinin müvekkillerin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek yargı içtihatları ve uygulamalarını dikkate alınarak yürütülmesi,
  • Birleşme ve bölünme işlemleri sonrası çalışanlarla ilgili işlemler.