Ana Sayfa/Şirketler ve Ticaret Hukuku
Şirketler ve Ticaret Hukuku ksavukatlik 2024-06-01T13:13:34+00:00

 Şirketler ve Ticaret Hukuku

  • Şirket, vakıf, dernek, şube ve irtibat bürosu kuruluş, tasfiye işlemleri, esas sözleşme tadil işlemleri konularında hukuki destek,
  • Sermaye artırımı ve azaltımı dahil olmak üzere şirketlerin yeniden yapılandırılması (tür değiştirme, birleşme, bölünme işlemleri de dahil olmak üzere) ve şirket finansallarının şirketler hukuku açısından değerlendirilmesi,
  • Şirketlerin temsil ve ilzam, imza yetkileri ile ilgili her türlü danışmanlık.
  • Yönetim kurulu, genel kurul kararları ve iç yönergelerin hazırlanması dahil kurumsal sekreterlik hizmetleri,
  • Şirket tarafından alınan kararlarla ilgili olarak ticaret sicillerinde ve/veya gerekli görülen diğer yetkili mercilerde tescil işlemleri,
  • Yönetim kurulu üyelerinin atanması/görevden alınması
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında uyum danışmanlığı,
  • Yerel hukuk perspektifinden iç kuralların ve prosedürlerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.