Ana Sayfa/Öne Çıkarılmış Yayın

Vergi uyuşmazlıkları kapsamında mülkiyet hakkının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde değerlendirilmesi

Av. Ege Ertutar 2021-10-25T19:46:56+00:00

Av. Ege Ertutar

Giriş

Gerek ülkemizde gerek dünyada, toplum halinde yaşamanın getirdiği ve kişinin devlete karşı olan yükümlülüklerinden biri de vergidir.

Devlet, sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek amacıyla, vergilendirme yetkisini kullanarak, kişilerden “vergi” adı altında para toplamakta ve kendisine yüklenen vergi toplama görevini yerine […]

Gayrimenkule dayalı yeni bir yatırım aracı; “Gayrimenkul Yatırım Fonları”

Av. Mehmet Küçükkaya 2021-10-25T19:42:57+00:00

Av. Mehmet Küçükkaya

“Yatırım Fonları” birer kollektif yatırım aracı olarak, sermaye piyasası düzenlemeleri ile hayatımıza girmiş hukuki yapılardır. En genel hatlarıyla yatırım fonları; halktan toplanan paralar karşılığı; ortaklık payı, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından, kıymetli madenlerden, gayrimenkuller vb.’nden oluşan portföyleri yöneten, her bir yatırımcının fonun sahip olduğu […]

Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni vergi uygulamaları

Av. Gökçe Sarısu Kanmaz 2021-10-25T19:46:13+00:00

Av. Gökçe Sarısu Kanmaz

I. Giriş

İnşaat ve gayrimenkul sektörü, imalat sanayinin ardından gayri safi yurtiçi hasıla (“GSYH”) içinde önemli bir paya sahiptir. GSYH içindeki ağırlığı % 15 olan[1] bu iki sektörün yan sektörlerle birlikte yüzde % 30’a yaklaşan bir büyüklüğe ulaştığı tahmin edilmektedir.

2005 yılından itibaren milli gelir büyümesinden daha yüksek oranlarda büyüme göstererek milli gelir artışını […]

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz ediniminde son gelişmeler

Av. Zekeriya Başar Özbilen 2021-10-25T19:48:00+00:00

Av. Zekeriya Başar Özbilen

“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Ulu Önder’in […]