6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

ksavukatlik 2024-06-01T14:32:34+00:00

No: 8

Tarih: 27/05/2024

Konu: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

16.05.2024 tarihli ve 36 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuş olup ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

I. Tanımlar

Teklifte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’’)’nda yer almayan cüzdan, […]

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

ksavukatlik 2024-06-01T14:30:20+00:00

No: 7

Tarih: 06/05/2024

Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın birtakım maddelerinde değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

TBMM’ye sunulan teklifte TTK’nın birtakım maddelerin yapılması öngörülen değişiklikler ile özellikle anonim şirketlerin işleyişinde bazı kolaylıkların sağlanmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Yönetim kurulu başkan ve başkanvekillerinin görev süresi […]