KOBİ tanımı güncellendi!

ksavukatlik 2024-01-04T18:13:33+00:00

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 25/05/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’le birlikte 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı küçük ve […]