Ana Sayfa/Sirküler/2023/Aralık/Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

12 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de, 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. İşbu Yönetmelik ile 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılmıştır. İlgili maddedeki “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasında daraltmaya gidilerek yapısız taşınmaz (arsa, tarla) edinimiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasına sınırlama getirilmiştir.

Değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandığı haliyle aşağıdaki gibidir:

“MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yap bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Mevzuatın Önceki Hali Mevzuatın Son Hali
Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 20

(…)

b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 20

(…)

b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:04+00:00