2019 Yılı İdari Yargıda İstinaf ve Temyize ilişkin Parasal Hadler

Elif Özgen 2019-04-11T21:41:30+00:00

Özet: 2019 yılında davaların ilk derece (vergi) mahkemesi kararlarının kesinliği, Bölge İdare Mahkemesine (“BİM”) istinaf başvurusu ve 2019 yılında verilen istinaf kararlarının Danıştay’da temyizine ilişkin tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

  1. Vergi Mahkemesi Kararının İstinafına […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)

Elif Özgen 2019-04-11T21:36:20+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Seri No’lu Tebliğ, 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Seri No’lu Tebliğ’e ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır:

<p [...]

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elif Özgen 2019-04-11T21:41:18+00:00

Özet: Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır:

<table style="width: 467.8pt; [...]

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

Elif Özgen 2019-04-11T21:41:09+00:00

Özet: 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No’lu Tebliğ, 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No’lu Tebliğ’e ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır:

<p [...]