Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:51+00:00

Özet: Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun, 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle* yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun’a ilişkin özet açıklamalarımız karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır;

<table [...]

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:43+00:00

Özet: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun,18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun’a ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan […]

Sermaye Piyasası Kurulunca Duyurulan 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:36+00:00

Açıklama: Kurul Karar Organı’nın 03/01/2019 tarih ve 1/21 sayılı Kararı Uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların duyurulması.

Yeniden değerlemeye tabi İdari Para Cezası tutarları 2019 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir;

<table style="width: 460.45pt; border-collapse: [...]

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:29+00:00

Özet: Bu Tebliğde, 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul […]

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğide Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:19+00:00

Özet: 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 05/01/2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Madde 1: 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî […]