Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 75935942-050.01.04-[03/119] numaralı, “Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Güncellenmesi” konulu Kurul Kararı’nda değişiklik yapılması

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:03+00:00

Özet: 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’nın ekli listesinin 1. ve 4. maddelerinde yapılan değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27/04/2019 tarih ve 30757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

<table style="border-collapse: collapse; width: 80%; border: solid #E5E5E5 [...]

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:09+00:00

Özet: Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İrtibat kişisinin tanımına “gerçek kişi” de dahil edilmiştir. Bu da yalnızca tüzel kişilerin irtibat kişisi olma şartını ortadan kaldırmış olup; uygulamada sicile kayıt yükümlülüğü olacak […]

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:16+00:00

Özet: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Önemli değişiklik olarak, kişisel veri işleme envanteri tanımına “hukuki sebep” eklenmiştir. Hukuki sebepten anlaşılması gereken ise, ilgili sürecin Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nda sayılan […]

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:20+00:00

Özet: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tanımlarda yapılan değişiklikler ile Tebliğ’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Veri kayıt sistemi, kişisel veri tanımına paralel şekilde düzenlenmiştir.

<span style="font-weight: [...]

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:26+00:00

Özet: Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.4.2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

9 Şubat 2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 27. […]