1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ksavukatlik 2019-05-31T18:25:50+00:00

Özet: Resmî Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar, yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile,

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yapılan değişiklikler uyarınca;

<table [...]

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ksavukatlik 2019-05-31T18:23:08+00:00

Özet: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 29.03.21998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik, 15.05.2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

15.05.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı […]

KDV Oranları ve ÖTV İndirim Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

ksavukatlik 2019-05-31T18:20:48+00:00

Özet: Cumhurbaşkanı Kararı, 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Darülaceze’ye yapılan inşaat işleri ve bazı perdelerin KDV oranları ile sigara ve cep telefonlarının ÖTV oranları, hurda araçlara ilişkin ÖTV indirim tutarları yeniden belirlenmesine dair 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır.

– KDV Kanunu’na ekli (I) sayılı […]

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

ksavukatlik 2019-05-31T18:10:28+00:00

Özet: 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”), 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Kanun uyarınca abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal […]

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler ve Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ksavukatlik 2019-12-06T17:22:33+00:00

Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24.05.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ve Yönetmelikler ile birlikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına […]