Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)

ksavukatlik 2019-04-12T10:54:17+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No’lu Tebliğ, 28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmî Gazete’de 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanmıştır.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No’lu Tebliğ’e ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır:

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

ksavukatlik 2019-04-12T10:56:33+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Seri No’lu Tebliğ, 23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Seri No’lu Tebliğ’e ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır:

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)

ksavukatlik 2019-04-12T10:55:51+00:00

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307),15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de […]

306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ

ksavukatlik 2019-04-12T10:31:39+00:00

Özet: 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ,15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’in amaç ve kapsamı ve özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 23 ve 29 uncu maddelerinde, […]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53)

ksavukatlik 2019-04-12T10:28:30+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53), 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: […]