Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ksavukatlik 2017-12-13T11:52:22+00:00

Özet: 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7033 sayılı Kanun”) yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’da özetle;

  • Sanayi işleri ve sanayici tanımları, sanayi siciline kayıt yaptırılmamış olunmasının cezası,
  • Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri […]