Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Billur Asici 2018-01-15T10:54:15+00:00

Özet: 28.12.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (“Tarife”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tarife’de özetle; 

  • Sigorta Tahkim Komisyonlarının vekâlet ücreti belirlerken dikkate alacakları esaslar,
  • Seri davalarda her bir dosya için alınacak avukatlık ücretindeki oranlar,
  • İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde […]

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Billur Asici 2018-01-15T10:46:01+00:00

Özet: 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul […]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Billur Asici 2018-02-19T08:46:50+00:00

Özet: 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; 

  • Tebliğ “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünün değiştirilmesine
  • Tebliğ “7.2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme” başlıklı bölümünün Tebliğ metninden çıkarılmasına,

ilişkin değişiklikler ele alınmaktadır

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında […]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Billur Asici 2018-01-15T10:49:40+00:00

Özet: 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) madde bazında yürürlüğe giriş tarihleri;

  • Özellikle sayılan hükümler haricindeki diğer hükümlerin Kanunun yayım tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihi

şeklinde belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nunda, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına […]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Billur Asici 2018-02-19T08:46:09+00:00

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun (“Kanun”) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanununda değişiklik yapan 37. Maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 5 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir:

Sirkülerde özetle;

  • 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna ilişkin Kanun’a 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer […]