Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

ksavukatlik 2017-12-06T21:05:40+00:00

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) (“Tebliğ”), 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle;

  • 02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“İSK”)’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar kapsamında yer alan […]

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

ksavukatlik 2017-12-06T21:05:30+00:00

Özet:  11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

  • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca, BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme kuruluşları […]