Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (“KDV Tebliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 13)  

ksavukatlik 2017-12-13T11:55:39+00:00

Özet: 22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (“KDV Tebliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 13)  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

  • Mükelleflerin, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olarak adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde Tebliğ’in bu bölümünde belirtilen borçlarına, ÖTV Kanunu’nda doğan borçlar hariç […]