Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

ksavukatlik 2017-12-13T11:50:35+00:00

Özet: 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla […]