Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:23:33+00:00

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“VUK”) 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:24:22+00:00

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“4447 sayılı Kanun”), 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21. maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:500) Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:24:34+00:00

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:500) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (“VUK”), 16.5.2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile eklenen geçici 31. madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:24:44+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ)’e ilişkin maddeler; 6. ve 13. maddeleri için 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; [...]

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:24:54+00:00

Özet: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek […]