Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45)

Billur Asici 2019-04-11T21:32:55+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30.01.2018 tarih ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ’de özetle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ Hazine Müsteşarlığının (“Müsteşarlık”) bağlı olduğu […]

Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.C)

Billur Asici 2019-04-11T21:33:03+00:00

Özet: Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından hazırlanan Sermaye Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.C) (“Tebliğ”) 26.01.2018 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartları yeniden düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, Tebliğ düzenlemeleri uyarınca, ilk defa halka arz olacak şirketlerin; 

  • Aktif toplamlarının 10.000 TL’den az olmaması
  • […]

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk

Billur Asici 2019-04-11T21:33:12+00:00

Özet: 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7016 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun, 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik yapan arabuluculuğa ilişkin hükümleri 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikte özetle;

  • Bu tarihten itibaren, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan; işçi veya işveren alacağı davalarında; tazminat davalarında ve işe iade davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur, […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Billur Asici 2019-04-11T21:31:32+00:00

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (“Tebliğ”) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle, tebligat ve mükelleflerin adreslerini ele alan Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 101, 102, 103 ve 157. maddelerinde 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7061 Sayılı Kanun”) […]