Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı

Billur Asici 2019-04-11T21:30:02+00:00

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 4 Taslağı” hazırlanmıştır. 

Taslak tebliğde özetle, başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen özel tüketim vergisinin (“ÖTV”) iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Taslak tebliğ uyarınca ÖTV iadesinden 4760 sayılı ÖTV Kanun’una ekli (II) […]

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Billur Asici 2019-04-11T21:30:25+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’a ilişkin maddeler aşağıda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmek üzere 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de,  yayımlanmıştır. 

  • Kanun’un 1. ve 7. maddeleri yayım tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayım tarihinde,
  • Kanun’un 3., 4., 5., 6. ve 24. […]