Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Billur Asici 2019-04-11T21:27:33+00:00

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. maddesi uyarınca “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) ile bağımsız denetim zorunluluğu getirilen şirketlerin kapsamı genişletildi. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren BKK uyarınca, 2018 hesap dönemi (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler ile […]

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Billur Asici 2019-04-11T21:27:41+00:00

Özet: Yargıda hedef süre uygulaması 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren 23.05.2018 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlanan ‘’Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’’ ile 01.10.2018 tarihinde hayata geçecektir.

Yönetmelik’te özetle soruşturma, kovuşturma veya yargılama türlerinde hedef süreler belirleneceği yazmaktadır. Bu süreler Kurulun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecektir. Sürelerin belirlenmesinde bu Yönetmelik’in 5. maddesinin 2. […]