Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:33:24+00:00

Özet: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütmekte olup madde değişikliklerini içeren ve mevzuatın önceki hali ile karşılaştırmalı tablo aşağıda bilginize sunulmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticari […]

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:32:30+00:00

Özet: Şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Sirkülerde özetle;

  • Şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile getirilen esaslı değişiklikler

ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde […]