Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Billur Asici 2019-04-11T21:19:08+00:00

Özet: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90, 102, 103, 105)’nde yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

<span style="color: [...]

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Billur Asici 2019-04-11T21:19:15+00:00

Özet: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Madde 1: Bağımsız Denetim […]

Türk Parası Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2018-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52)

Billur Asici 2019-04-11T21:18:18+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.        

Tebliğ’de özetle, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak […]