Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c) hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:26:13+00:00

Özet: Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30.06.2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0cm; border: currentColor; text-align: [...]

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:26:03+00:00

Özet: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)’e ilişkin maddeler yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (“KOBİ”)’in tanımı özetle aşağıdaki tablodaki gibi değiştirilmiştir:

<td style="border: solid windowtext 1.0pt; [...]

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:26:27+00:00

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Tebliğ’de özetle; Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bedeli ve ödenmesi, kullanım yerleri, düzenlenemeyecek yapılar, hazineye ve belediyeye ait yapıların durumu, belgenin geçerlilik süresi ve denetim hususlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ, Çevre ve Şehircilik […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:26:21+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) (“Tebliğ”)’e ilişkin maddeler aşağıda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmek üzere 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ’de yer alan maddelerin yürürlük tarihleri; 

  • 1., 4., 8., 9. ve 14. maddeleri için 6/4/2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  • 2. , 3., 5., […]