Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 85) Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:16:23+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 85) (“Karar”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karar’da özetle; Cumhurbaşkanı tarafından menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:20) Hakkında

Billur Asici 2019-04-11T21:16:51+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:20) (‘’Tebliğ’’) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle; 20 seri numaralı KDV Tebliği uyarınca, Aralık 2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı […]

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Yapılan Değişikliklere Dair Tebliğ (Seri:C Sıra No: 3)

Billur Asici 2019-04-11T21:17:21+00:00

Özet: 06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Tahsilat Genel Tebliği’nde Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Yapılan Değişikliklere Dair Tebliğ (Seri: C Sıra No: 3)  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; Amme alacakları için uygulanan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (“Amme Alacaklarının Tahsili Usulü […]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)

Billur Asici 2019-04-11T21:17:58+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/48) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olmak üzere 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülmekte olup; […]