Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)

Billur Asici 2019-04-11T21:15:36+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/51) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle, 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in […]