Law No. 7222 which includes amendments Banking Law and some legislation has been published

ksavukatlik 2020-03-01T21:03:32+00:00

Law Amending Banking Law and Some Laws No: 7222, which amends some articles of the Banking Law No. 5411, Debit Cards and Credit Cards Law No. 5464, Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Law No. 6361 and Capital Market Law No. 6362, (“Law”) has been published in the Official Gazette dated 25.02.2020 and […]

Bankacılık Kanunu ve İlgili Kanunlarda Geniş Değişiklik Öngören Torba Kanun Yayımlandı

ksavukatlik 2020-03-01T20:55:28+00:00

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”), 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (“Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu”), 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Sermaye Piyasası Kanunu”) maddelerinde değişiklikler yapan 7222 sayılı Bankacılık […]

İdarenin Beyanların Düzeltilmesine İlişkin Müeyyideli Yazılarına İstinaden Davacı Tarafından Verilen Düzeltme Beyannamelerine Konan İhtirazi Kaydın Dava Açma Hakkı Vereceği Yönünde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

ksavukatlik 2020-02-11T20:02:41+00:00

Özet: Müeyyideli yazıya istinaden verilen ihtirazi kayıt içeren düzeltme beyannamesinin dava konusu edilebileceği yönünde karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararı hakkında.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararına ilişkin özet aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; İdare tarafından mükellefe, hakkında […]