Ana Sayfa/Uncategorized

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Billur Asici 2018-02-19T08:46:50+00:00

Özet: 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; 

  • Tebliğ “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünün değiştirilmesine
  • Tebliğ “7.2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme” başlıklı bölümünün Tebliğ metninden çıkarılmasına,

ilişkin değişiklikler ele alınmaktadır

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında […]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Billur Asici 2018-01-15T10:53:05+00:00

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun (“Kanun”) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapan 106. maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer […]

13.03.2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ksavukatlik 2017-12-06T20:40:50+00:00

Özet:. Bakanlar Kurulu tarafından; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtların damga vergisi oranlarının, 492 sayılı Harçlar Kanunu (4) sayılı tarifesine ilişkin olarak gayrimenkul türlerine ilişkin nispi harcın ve yurt dışından kullanılan bazı kredilerdeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintisi oranlarının yeniden belirlenmesi amaçlı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) […]