Loading...
Homepage2 ksavukatlik 2017-04-10T14:19:24+00:00

Sirküler

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk

Özet: 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7016 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun, 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik yapan arabuluculuğa [...]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (“Tebliğ”) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi [...]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Özet: 28.12.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (“Tarife”), yayım tarihinde [...]

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinde [...]

Yayınlar

Gayrimenkule dayalı yeni bir yatırım aracı; “Gayrimenkul Yatırım Fonları”

Av. Mehmet Küçükkaya "Yatırım Fonları" birer kollektif yatırım aracı olarak, sermaye piyasası düzenlemeleri ile hayatımıza girmiş hukuki yapılardır. En genel hatlarıyla yatırım fonları; halktan toplanan paralar karşılığı; ortaklık payı, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından, kıymetli [...]

Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni vergi uygulamaları

Av. Gökçe Sarısu Kanmaz I. Giriş İnşaat ve gayrimenkul sektörü, imalat sanayinin ardından gayri safi yurtiçi hasıla ("GSYH") içinde önemli bir paya sahiptir. GSYH içindeki ağırlığı % 15 olan[1] bu iki sektörün yan sektörlerle birlikte [...]

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz ediniminde son gelişmeler

Av. Zekeriya Başar Özbilen "Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, [...]

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde adi ortaklık uygulamaları

  Av. Özgür Can Geçim I. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri A. Niteliği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır); arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belirli paylarının [...]

Gayrimenkul sektöründe kitle fonlaması

Av. Tuğçe Gültekin I. Giriş Kitle fonlaması ("Crowdfunding"), girişimcilerin veya proje sahiplerinin girişimlerini veya projelerini hayata geçirebilmeleri için online platformlar aracılığıyla ulaşılan kitlelerden para toplamak suretiyle finansman sağlamasına imkan tanıyan bir finansman yaratma yöntemidir. Söz [...]

Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği

Av. Fatma Çimen Sürekli gelişen kentleşme anlayışına bağlı olarak değişen sosyal ve ekonomik koşullar karşısında 23.06.1965 tarihinde kabul edilerek 02.01.1966 tarihinde yürürlüğe giren ve kural olarak belli bir parsel üzerinde yapılmış birden çok bağımsız bölümü [...]

Gayrimenkule dayalı yeni bir sermaye piyasası yatırım ve finansman aracı: ”Gayrimenkul sertifikası”

Av. Tuğçe Sönmez I. Giriş Ülkemizdeki gayrimenkul yatırımları ve konut ihtiyacındaki artış, yeni düzenlemelere ve sermaye piyasası araçlarına olan gereksinimi artırmıştır. Bu çerçevede, gayrimenkul projelerinde alternatif bir finansman kaynağı ve yatırım aracı olarak "gayrimenkul sertifikaları", [...]

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın almalarına yönelik teşvikler

Av. Ayşe Cânan Doksat Gayrimenkul sektörü; turizm, inşaat, konut imalatı ve buna bağlı alt sektörleri ihtiva etmek suretiyle istihdam yaratan ve kendi ekonomik çevresi ile diğer pek çok sektörü de etkileyen bir yapıya sahiptir. Bu [...]

Alışveriş merkezlerinde ortak giderlere ilişkin yeni uygulama

Av. Yasemin Abdik I. Giriş ve yasal çerçeve Alışveriş merkezi ("AVM") kavramı, 6585 sayılı "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile tanımlanmış ve ilgili Kanun AVM'lerdeki ortak giderlere ilişkin düzenlemenin yönetmelik ile yapılmasını hüküm altına almıştır. [...]

Ofisimiz

Kariyer

At KS, we are passionate about helping our people to achieve their potential. When our people achieve their best, so do the clients.

Kariyer fırsatları için tıklayın.