Ana Sayfa/Sirküler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında

Ali Tuna 2018-07-03T11:21:08+00:00

Özet: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)’e ilişkin maddeler yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (“KOBİ”)’in tanımı özetle aşağıdaki tablodaki gibi değiştirilmiştir:

<td style="border: solid windowtext 1.0pt; [...]

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Hakkında

Ali Tuna 2018-07-03T11:07:56+00:00

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Tebliğ’de özetle; Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bedeli ve ödenmesi, kullanım yerleri, düzenlenemeyecek yapılar, hazineye ve belediyeye ait yapıların durumu, belgenin geçerlilik süresi ve denetim hususlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ, Çevre ve Şehircilik […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) hakkında

Ali Tuna 2018-07-03T10:59:47+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) (“Tebliğ”)’e ilişkin maddeler aşağıda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmek üzere 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ’de yer alan maddelerin yürürlük tarihleri; 

  • 1., 4., 8., 9. ve 14. maddeleri için 6/4/2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  • 2. , 3., 5., […]

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Ali Tuna 2018-07-03T11:27:39+00:00

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. maddesi uyarınca “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) ile bağımsız denetim zorunluluğu getirilen şirketlerin kapsamı genişletildi. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren BKK uyarınca, 2018 hesap dönemi (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler ile […]

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı

Ali Tuna 2018-07-03T10:49:07+00:00

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 4 Taslağı” hazırlanmıştır. 

Taslak tebliğde özetle, başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen özel tüketim vergisinin (“ÖTV”) iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Taslak tebliğ uyarınca ÖTV iadesinden 4760 sayılı ÖTV Kanun’una ekli (II) […]