Ana Sayfa/Uncategorized

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) Hakkında

Ali Tuna 2019-01-02T16:27:12+00:00

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“VUK”) 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının […]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Ali Tuna 2019-01-02T15:17:38+00:00

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ)’e ilişkin maddeler; 6. ve 13. maddeleri için 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; [...]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Ali Tuna 2018-02-19T08:46:50+00:00

Özet: 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; 

  • Tebliğ “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünün değiştirilmesine
  • Tebliğ “7.2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme” başlıklı bölümünün Tebliğ metninden çıkarılmasına,

ilişkin değişiklikler ele alınmaktadır

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında […]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ali Tuna 2018-01-15T10:53:05+00:00

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun (“Kanun”) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapan 106. maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer […]

13.03.2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ksavukatlik 2017-12-06T20:40:50+00:00

Özet:. Bakanlar Kurulu tarafından; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtların damga vergisi oranlarının, 492 sayılı Harçlar Kanunu (4) sayılı tarifesine ilişkin olarak gayrimenkul türlerine ilişkin nispi harcın ve yurt dışından kullanılan bazı kredilerdeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintisi oranlarının yeniden belirlenmesi amaçlı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) […]