Ana Sayfa/Sirküler/2019/Kasım/Yurt dışından gelen sermaye avanslarının, Türk Lirası veya döviz cinsinden olmasına bakılmaksızın, sermayeye ilavesi için 3 aylık süre kuralı getirildi

Yurt dışından gelen sermaye avanslarının, Türk Lirası veya döviz cinsinden olmasına bakılmaksızın, sermayeye ilavesi için 3 aylık süre kuralı getirildi

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj yapılmasına yönelik 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme çerçevesinde söz konusu gelir ile ilgili olarak mükellefiyet kaydının devam etmesinin gerekip gerekmediği ve gelirin nasıl beyan edileceği hakkında.

Söz konusu yazı ile sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına, gayrimenkul kıymetlere ilişkin gelir ve satış bedellerinin transferine, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkin bankalar ve finansal kuruluşlarca takip edilecek usul ve esasları düzenleyen Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin pay bedellerinin ödenmesine ilişkin madde hükmüne yeni bir fıkra eklenmiştir.

İlgili yazı ile Genelge’nin 6. maddesine, 5. fıkra ile “Yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için şirket hesabına yatırılan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi, sermaye artışı payı için ikinci fıkrada açıklanan işlem süreci çerçevesinde en geç üç ay içinde sermaye artışının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımının belgelenmesi suretiyle mümkündür.” hükmü eklenerek yurt dışından gelen sermaye avansının sermayeye eklenmesine süre sınırı getirilmiştir.

Genelgenin halihazırda mevcut m.6/4 hükmü ile, yurt dışından bankalar aracılığıyla sermaye artırım beyanıyla getirilen dövizin sermayeye eklenmesi ve sermaye artırımının belgelenmesi işleminin en geç 3 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu süre zarfında getirilen dövizin sermayeye eklenmemesi ve sermaye artırımının belgelendirilmemesi halinde gelen döviz kambiyo mevzuatına göre kredi işlemine tabi tutulmaktadır.

Bakanlığın söz konusu yazısı ile birlikte artık sermaye artırım taahhüdü kapsamında, ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için döviz veya TL cinsinden olup olmadığına bakılmaksızın yabancı ortaklardan şirket hesabına yatırılan tutarların en geç 3 ay içinde sermayeye eklenmesi ve sermaye artırımının belgelendirilmesi gerekecektir.

ksavukatlik 2020-02-11T20:03:55+00:00