Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 481)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 481)

Özet: 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 481) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

  • Maliye Bakanlığınca tarha esas beyanları kesinleşen vergi cezaları ve vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve ceza miktarları,
  • 2017 yılında yapılacak açıklamaların ilanları,
  • Hangi şartları sağlayan mükelleflerin her bir vergi dairesince alınacağı,
  • Ne zaman kesinleşen tarhiyatların vergi dairesi nezdinde dikkate alınacağı,
  • Hangi şartları sağlayan mükelleflerin açıklama kapsamına alınmayacağı,

unsurlarına ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Tebliğ’de;

  • Maliye Bakanlığınca tarha esas beyanları kesinleşen vergi cezaları ve vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve ceza miktarlarına ilişkin 2017 yılı açıklamalarının Türkiye genelindeki vergi dairelerindeki ilan koyma yerlerinde 01.08.2017’den başlayarak 25.08.2017 tarihi de dahil olmak üzere asılmasına ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 11.09.2017’den başlayarak 25.09.2017 tarihine kadar yayınlanmasını,
  • Vergi dairelerinde yapılacak söz konusu açıklamanın her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflere ilişkin olacağını,
  • Açıklamada, 31.12.2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.6.2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293), ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01.06.2016-31.05.2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacağını,
  • Açıklama kapsamına Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden, 5. Maddesi dahil olmak üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden alacakların girmeyeceğini,

belirtmiştir.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:55:24+00:00