Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun

Özet: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun,18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun’a ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 2018 yılı sonuna kadar uygulanmakta olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır.
  • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının KDV istisnası kapsamına alınması öngörülmektedir.
  • KDV matrahına dahil olan unsurlar arasına kur farkları da eklenmek suretiyle, ithalatta olduğu gibi yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda oluşan kur farklarının KDV’ye tabi olduğu konusunun yasal zemine oturtulması öngörülmektedir.
  • 2017 ve 2018 yılları için geçerli olan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2019 yılında da devam etmesi öngörülmektedir.
  • Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralara BSMV istisnası getirilmesi öngörülmektedir.
Elif Özgen 2019-04-11T21:40:43+00:00