Ana Sayfa/Sirküler/Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

4 Mart 2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin madde değişikliğini içeren ve mevzuatın önceki hali ile karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız…

Mezkur Yönetmelik yayım tarihi olan 4 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve mevzuat hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütmektedir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:27:11+00:00