Ana Sayfa/Sirküler/2018/Eylül/Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 85) Hakkında

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 85) Hakkında

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 85) (“Karar”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Karar’da özetle; Cumhurbaşkanı tarafından menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği kararlaştırılmıştır.

 

Söz konusu Karar, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülmekte olup; 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’a* dayanılarak hazırlanmıştır.

Karar’ın 4. maddesine g bendi olarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği eklenmiştir.

Karar’a eklenen geçici madde 8 ile Karar’ın 4. maddesinin g bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak yeniden belirleneceği kararlaştırılmıştır.

 

Billur Asici 2019-04-11T21:16:23+00:00