Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin ‘Yurt İçinden Kredi Alınması’ başlıklı 38.maddesinde yapılan değişiklik hakkında

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin ‘Yurt İçinden Kredi Alınması’ başlıklı 38.maddesinde yapılan değişiklik hakkında

Özet: Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile yapılan değişiklik uyarınca, aynı grup içindeki firmaların kendi aralarında döviz transfer etmesi belirli şartların gerçekleşmesi dahilinde  mümkün kılınmıştır.

Bilindiği üzere, Genelge, sermaye hareketleri kapsamında, sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına, gayrimenkul kıymetlere ilişkin gelir ve satış bedellerinin transferine, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkin bankalar ve finansal kuruluşlarca takip edilecek usul ve esasları belirlemektedir. Bu kapsamda, yurt içinden kredi alınmasını düzenleyen 38 inci maddede, kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerin ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri; bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bankalar veya finansal kuruluşlarına da, köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket edildiğini tespit etmeleri halinde ilgili şirketleri Bakanlığa bildirme yükümlülüğü getirilmektedir.

Yazı ile söz konusu kurala, grup içindeki firmalar arasındaki borçlanmalara ilişkin para transferlerinin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi hususunda uygulamada karşılaşılan döviz transferi sorununu çözmek amacıyla bir takım istisnalar getirilmiş. Bu kapsamda (i) işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi ve (ii) borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla; (iii)  borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkün kılınmıştır.

Maddenin eski ve yeni şeklini aşağıda görebilirsiniz:

MEVZUATIN ÖNCEKİ HALİ MEVZUATIN SONRAKİ HALİ
Yurt içinden Kredi Alınması

Genel Esaslar

Madde 38

 

2) Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Hazine Müsteşarlığına bildirir.

 

Yurt içinden Kredi Alınması

Genel Esaslar

Madde 38

 

2) Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildirir. Ancak, işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkündür.

 

Söz konusu değişikliğin işlenmiş olduğu Genelgeyi incelemek için lütfen buraya tıklayınız.

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:37:56+00:00