Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/Sermaye Piyasası Kurulunca Duyurulan 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Sermaye Piyasası Kurulunca Duyurulan 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Açıklama: Kurul Karar Organı’nın 03/01/2019 tarih ve 1/21 sayılı Kararı Uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların duyurulması.

Yeniden değerlemeye tabi İdari Para Cezası tutarları 2019 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir;

Ceza Gerektiren Fiil

1.1.2019 – 31.12.2019

(Üst Sınır – TL)

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket etmek (SPK Md. 103/1)

 

 

 

478.846

Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının artmasının sağlanması (SPK Md. 103/6)

 

 

 

 

 

 

478.846

Kurulca belirlenen piyasa bozucu eylemleri gerçekleştirmek (SPK md.104)

 

 

958.581

 

İlgili link : http://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=1

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:40:36+00:00