Ana Sayfa/Sirküler/Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Özet: 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin 2. fıkrası hakkında yapılan değişiklik ve Yönetmeliğe yeni eklenen geçici 3. madde, 28/11/2018  tarihinden itibaren geçerli olmak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28/11/2018 tarih ve 30609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik hükümleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin 2. fıkrası ve geçici 3. madde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar ”

 

MADDE 12/B – (2)Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.

 

“Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar”

 

MADDE 12/B (2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.

 

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.

Billur Asici 2019-04-11T21:07:54+00:00